پایان نامه

پایان نامه ایران خودرو دیزل از جنبه فرایند‌های کسب وکار برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی

درکشورهایی که قصد پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) رادارند بهره گیری از سیستم های جدید فناوری اطلاعات وارتباطات سرعت چشمگیری به خود گرفته می باشد. یکی از جدید ترین ابزارهای مدیریتی در سازمانهاسیستم های ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه کمک به شرکت ها مناسب برای کاربرد روش ها و تکنیک های یادگیری استراتژیک

گفتگو عالی ترین  و کیفی ترین شکل ارتباط خلّاقانه و دو طرفه بوده (بهنامی، 1384، 25).گفتگو روشی ساختارمند برای ایجاد مداخله در کارگروهی می باشد که برای افراد این مکان را فراهم می سازد تا ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه سنجش میزان اعتماد به سازمان در کارکنان علوم پزشکی گیلان

به زعم داونپورت[1] به مدیریت دانش بایستی به عنوان یک طرح مدیریتی یکپارچه نگریسته گردد که بر        هدف های استراتژیک متمرکز می باشد و بر محور فرآیندهای کسب و کار حرکت می کند و از ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

رضایت از آموزش دهنده برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی

اگر نگاهی گذرا به ضرورت آموزش و یادگیری از دیدگاه قرآن نماییم می بینیم که قرآن کریم که کتاب بشر ساز می باشد بطور زیبا به اهمیت یادگیری وآموزش بشر به گونه کلی تصریح نموده ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر قابلیت اجتماعی CRM

1-سیستم مدیریت مشتری محور با قابلیت های اجتماعی CRM در نمایندگی های ایران خودرو در استان گیلان ارتباط معنا دار دارد. 2-بهره گیری از فن آوری  رسانه های اجتماعی با قابلیت های اجتماعی CRM در ادامه مطلب…

By 92, ago