پایان نامه

دانلود پایان نامه سنجش تاثیر شایعات برند بر نگرش برند

ادبیات مربوط به اندازه گیری وفاداری، یک پیشرفت تکاملی را نشان می دهد که با مفاهیمی بر مبنای رفتار آغاز شده می باشد؛ رویکردهای اولیه در مورد وفاداری مشتری بر تکرار خرید با احتمال خرید ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه بررسی نقش منحصر به فردبودن بر تمایل به پرداخت هزینه بیشتر برای نام تجاری

نام گذاری تجاری چندی بسیار فراتر از تأثیر نام گذاری یا خلق یا نشانه بیرونی می باشد،نام نشان تجاری ،جزیی از راهبردهای هستند که باهدف  متمایز سازی ،عرضه و تدوین میشوند شرکت ها بران هستند ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه بررسی نقش کیفیت ادراکی بر تمایل به پرداخت هزینه بیشتر برای نام تجاری

  واژه بازاریابی واقعا به چه معناست؟بسیاری از مردم به اشتباه واژه بازاریابی را فروش . تبلیغات پیشبردی معنی می کنند. همه ما در مورد کالای “داغ”چیزهایی می دانیم،هنگامی که پولاروید دوربین اسپکترا را طراحی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تاثیر آمیخته قیمت کالای سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان

تاریخچه بازاریابی سبز به سال 1970 بر می گردد فارغ از توجهات دهه70، در اواخر دهه 80 ایده‌ای به نام بازاریابی سبز ظهور خودش را اعلام نمود. در این موقع مرکز توجه مشتریان به سمت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تاثیر آمیخته ترفیع سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان

امروزه محیط زیست به گونه فزاینده‌ای به مسئله‌ای حیاتی و بسیار مهم برای همه اقشار مردم چه در جایگاه مشتری و چه در جایگاه تولید کننده تبدیل شده می باشد. بازاریابی سنتی بیش از حد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تاثیر آمیخته محصول سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان

سازمان‌ها به هنگام طراحی محصولات علاوه بر مدنظر قرار دادن معیارهای سبز مورد نظر مصرف کنندگان، می‌بایست به تأثیر‌ها و اثرات متفاوتی که این محصولات در بازارهای مختلف اعمال خواهند نمود نیز، توجه نمایند. در ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تاثیر عناصرآمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان

با در نظر داشتن اهداف و سوالات پژوهش، فرضیات اصلی و فرعی به تبیین زیر تدوین گردیده‌اند: 1-5-1- فرضیه اصلی پژوهش: عناصرآمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معنا داری دارند. ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

سری اول لیست پایان نامه های دانلودی مدیریت

پایان نامه اندازه اهمیت و تاثیر این عوامل در فرایند صادرات پایان نامه شناسایی عوامل مهم و اصلی مدیریت دانش در زمینه صادرات فرش پایان نامه مطالعه سیاست های چندفرهنگی سه کشور ایران، مالزی و ادامه مطلب…

By 92, ago