پایان نامه

پایان نامه ایران خودرو دیزل از جنبه داده برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان یکی از پرکاربرد ترین راه حل های فناوری اطلاعات می باشد و بکارگیری آن علاوه بر سازمان های بزرگ توجه شرکت های متوسط و کوچک رانیز به خود جلب ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ایران خودرو دیزل از جنبه فرایند‌های کسب وکار برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی

درکشورهایی که قصد پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) رادارند بهره گیری از سیستم های جدید فناوری اطلاعات وارتباطات سرعت چشمگیری به خود گرفته می باشد. یکی از جدید ترین ابزارهای مدیریتی در سازمانهاسیستم های ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله فارسی پایان نامه نقش تمایل به پرداخت هزینه بیشتر برای نام تجاری برتصمیم ورفتارخرید در مشتریان

سایت منبع مطالعه مدلهای چند در حوزه مدیریت نام ونشان تجاری در محیط متلاطم کسب وکار امروز مدیران ارشد به گونه فزاینده ای به صورت ساخت و حفظ نام ونشان تجاری به عنوان ضامن کیفیت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه سنجش میزان تمایل اشتراک گذاری دانش در بین کارکنان علوم پزشکی گیلان

به گونه اختصار چهار عامل عمده در به وجود آمدن این پدیده عبارتند از: دگرگونی مدل کسب و کار صنعتی که سرمایه های یک سازمان اساساً سرمایه های قابل لمس و ملی بودند (امکانات تولید، ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه سنجش میزان اعتماد به سازمان در کارکنان علوم پزشکی گیلان

به زعم داونپورت[1] به مدیریت دانش بایستی به عنوان یک طرح مدیریتی یکپارچه نگریسته گردد که بر        هدف های استراتژیک متمرکز می باشد و بر محور فرآیندهای کسب و کار حرکت می کند و از ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مهندسی ارزش و فناوری اطلاعات و ارتباطات به¬منظور تلفیق یکدیگر

1-2-     ­سابقه تحقیقات و مطالعات انجام­گرفته محمدی و همکاران در «امکان­سنجی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند مهندسی ارزش» (2008) این موضوع را در دو مرحله موردبررسی قراردادند. در مرحله اول به تعریف و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش

آزمایش های هاثورن در سال های 1924تا1932آغازشد. محل مطالعات، کارخانه هاثورن بود. پژوهشگران هاثورن برای تبیین رفتار کارگران،توجه خودرا به عوامل روانی واجتماعی معطوف کردند وسازمان اجتماعی کارخانه وروابط وکنش های متقابل افراددرحین کار موضوع ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر قابلیت اجتماعی CRM

1-سیستم مدیریت مشتری محور با قابلیت های اجتماعی CRM در نمایندگی های ایران خودرو در استان گیلان ارتباط معنا دار دارد. 2-بهره گیری از فن آوری  رسانه های اجتماعی با قابلیت های اجتماعی CRM در ادامه مطلب…

By 92, ago