پایان نامه

پایان نامه ایران خودرو دیزل از جنبه داده برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان یکی از پرکاربرد ترین راه حل های فناوری اطلاعات می باشد و بکارگیری آن علاوه بر سازمان های بزرگ توجه شرکت های متوسط و کوچک رانیز به خود جلب ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ایجاد روحیّه تلاشگر، توجّه به ارزش ها و حفظ عضویّت افراد در سازمان از طریق یادگیری

تمامی فعّالیّت یادگیری که در سراسر زندگی انجام می گردد با هدف بهبود دانش، مهارت و شایستگی، در یک چشم انداز اجتماعی و مدنی و شغلی انجام می شود(ماتراس، 2011، 38). اهمیّت رو به رشد ادامه مطلب…

By 92, ago