پایان نامه

پایان نامه ایران خودرو دیزل از جنبه فرایند‌های کسب وکار برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی

درکشورهایی که قصد پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) رادارند بهره گیری از سیستم های جدید فناوری اطلاعات وارتباطات سرعت چشمگیری به خود گرفته می باشد. یکی از جدید ترین ابزارهای مدیریتی در سازمانهاسیستم های ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ایجاد روحیّه تلاشگر، توجّه به ارزش ها و حفظ عضویّت افراد در سازمان از طریق یادگیری

تمامی فعّالیّت یادگیری که در سراسر زندگی انجام می گردد با هدف بهبود دانش، مهارت و شایستگی، در یک چشم انداز اجتماعی و مدنی و شغلی انجام می شود(ماتراس، 2011، 38). اهمیّت رو به رشد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مهندسی ارزش و فناوری اطلاعات و ارتباطات به¬منظور تلفیق یکدیگر

1-2-     ­سابقه تحقیقات و مطالعات انجام­گرفته محمدی و همکاران در «امکان­سنجی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند مهندسی ارزش» (2008) این موضوع را در دو مرحله موردبررسی قراردادند. در مرحله اول به تعریف و ادامه مطلب…

By 92, ago