پایان نامه

پایان نامه ایران خودرو دیزل از جنبه فرایند‌های کسب وکار برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی

درکشورهایی که قصد پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) رادارند بهره گیری از سیستم های جدید فناوری اطلاعات وارتباطات سرعت چشمگیری به خود گرفته می باشد. یکی از جدید ترین ابزارهای مدیریتی در سازمانهاسیستم های ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه سپردههای جاری بانک سامان استفاده از روش آریما و شبکه عصبی پروسپترون

قلمرو زمانی پژوهش این پژوهش براساس اطلاعات مالی سال­های 90-80 بانک سامان انجام خواهد گرفت.   قلمرو مکانی پژوهش قلمرو مکانی این پژوهش بانک سامان می باشد. 1.2                جامعه آماری جامعه آماری این پژوهش کلیه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه سنجش میزان اعتماد به سازمان در کارکنان علوم پزشکی گیلان

به زعم داونپورت[1] به مدیریت دانش بایستی به عنوان یک طرح مدیریتی یکپارچه نگریسته گردد که بر        هدف های استراتژیک متمرکز می باشد و بر محور فرآیندهای کسب و کار حرکت می کند و از ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تأثیر رضایت از جلسات آموزش بر سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی

منابع انسانی، ثروت و سرمایه ی اصلی و اولیه هر سازمان و یا هر کشوری را تشکیل می دهد، سایر منابع اصلی هر سازمانی در گرو تأمین منابع انسانی بوده و این بدین مفهوم می ادامه مطلب…

By 92, ago