پایان نامه

پایان نامه تشخیص نقاط قوت و ضعف سازمان در زمینه آمادگی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی

پیاده سازی سیستم ERP مزایای بیشماری را برای سازمانها به ارمغان می آورد اما بایستی توجه داشت که این مزایا و بهبود فرایندهای تجاری سازمان به راحتی قابل دست یابی نیستند. پیاده ساز ی موفق ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله فارسی رایگان پایان نامه روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد افراد برای شرکت های تجاری کوچک و متوسّط

تمامی پژوهش بر پایه این قسمت استوار می باشد، و به عنوان یک شبکه ای می باشد که روابط میان متغیرهای مورد نظر را ارائه می دهد. همواره در این پژوهش متغیر روش های یادگیری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تاثیر آمیخته قیمت کالای سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان

تاریخچه بازاریابی سبز به سال 1970 بر می گردد فارغ از توجهات دهه70، در اواخر دهه 80 ایده‌ای به نام بازاریابی سبز ظهور خودش را اعلام نمود. در این موقع مرکز توجه مشتریان به سمت ادامه مطلب…

By 92, ago