پایان نامه

دانلود پایان نامه سنجش تاثیر شرایط تسهیل گر بر روی استفاده از ICT.

بر اساس مطالعه‏های صورت گرفته، مدلها و روش‏های گوناگونی در سطح جهان برای مطالعه عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطّلاعات به کار گرفته شده و مانند معتبرترین آنها «مدل پذیرش فناوری» می باشد که به ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه کمک به شرکت ها مناسب برای کاربرد روش ها و تکنیک های یادگیری استراتژیک

گفتگو عالی ترین  و کیفی ترین شکل ارتباط خلّاقانه و دو طرفه بوده (بهنامی، 1384، 25).گفتگو روشی ساختارمند برای ایجاد مداخله در کارگروهی می باشد که برای افراد این مکان را فراهم می سازد تا ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله پایان نامه ابعاد مختلف یادگیری استراتژیک در شرکت های کوچک ومتوسّط استان گیلان

1- ابعاد روشهای  یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان تأثیر مثبت دارد.   فرضیه های فرعی: 1- روش های یادگیری استراتژیک با تعهّد کارکنان ارتباط معنادار دارد. 2- ایجاد فرصت های مداوم یادگیری ارتباط معنادار با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دنلود تحقیق رایگان پایان نامه آزمایش اعتباردهی به ارزش ابعاد مختلف نشان تجاری مبتنی بر مشتری گرایی

علاوه بر اهداف نظری،این پژوهش هدف کاربردی را نیز به دنبال می کند،به اظهار دیگر تولید کنندگان ماکارونی و سایر صنایع غذایی مشابه می توانند از نتایج بدست آمده در خلق ارزش نام تجاری مبتنی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه سنجش میزان خودآگاهی کارکنان علوم پزشکی گیلان

مبنای پژوهش حاضرالگوی بهره گیری شده توسط ژانگ[1] و همکاران (2010) انجام یافته می باشد. در پژوهش حاضر متغیر مستقل عبارت می باشد از اعتماد و خودآگاهی، متغیر وابسته تمایل به اشتراک دانش و متغیر ادامه مطلب…

By 92, ago