پایان نامه

دانلود پایان نامه سنجش تاثیر اثرات اجتماعی بر روی قصد استفاده از ICT

نگاه جدید به مسایل مدیریتی ایجاب می کند که مدیران به سادگی از کنار تأثیر تاثیر گذار فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی عبور نکنند. ورود گسترده رایانه و ابزار های جانبی آن به درون ساختار ادامه مطلب…

By 92, ago