پایان نامه

پایان نامه مقایسه دو روش پیش بینی کمی رگرسیونی و غیر رگرسیونی معیار های مختلف

1) روش رگرسیونی پیش بینی واردات در مقایسه با روش غیر رگرسیونی از دقت بیشتری برخوردارند. 2)  با در نظر داشتن طریقه روبه رشد تقاضا، اندازه واردات برنج در آینده افزایش می یابد. 3- با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه میزان انواع سپرده¬های بانک سامان بر اساس شاخص های خطای و ضریب تعیین

در ادامه آغاز شبکه عصبی و به گونه خاص شبکه عصبی پروسپترون چند لایه و کاربردهای آن و همچنین چگونگی آموزش آن تشریح می­گردد. 1.1.2    ساختار کلی شبکه­ های عصبی در حالت کلی یک شبکه­عصبی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مجموع سپردههای بانک سامان استفاده از روش آریما و شبکه عصبی پروسپترون

مدل باکس ـ جنکینز یا آریما[2] عبارتست از برازاندن یک الگوی میانگین متحرک[3] تلفیق شده با خود­رگرسیو[4] به مجموعه داده­ها و بدست آوردن الگوی ریاضی شرطی در یک سری زمانی می باشد. یک مدل آریما ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه سپردههای بلندمدت بانک سامان استفاده از روش آریما و شبکه عصبی پروسپترون

ابزارهای عینی و ریاضی که برای پردازش و تجزیه و تحلیل داده­ها مورد بهره گیری قرار می­گیرند مدل­های پیش­بینی نامیده می­شوند. به بیانی دیگر، الگویی از یک واقعیت که ساده و کوچک شده و روابط ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه سپردههای کوتاه مدت بانک سامان استفاده از روش آریما و شبکه عصبی پروسپترون

به آن­دسته از سپرده­های سرمایه­گذاری اطلاق می­گردد که برای مدت حداقل یک ماه افتتاح شده و قابل تمدید برای دوره­های یک ماهه بعد نیز خواهند بود. تمدید مدت مطابق شرایط قرارداد می­تواند بطور خودکار و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه سپردههای جاری بانک سامان استفاده از روش آریما و شبکه عصبی پروسپترون

قلمرو زمانی پژوهش این پژوهش براساس اطلاعات مالی سال­های 90-80 بانک سامان انجام خواهد گرفت.   قلمرو مکانی پژوهش قلمرو مکانی این پژوهش بانک سامان می باشد. 1.2                جامعه آماری جامعه آماری این پژوهش کلیه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله فارسی پایان نامه سپردههای قرض الحسنه بانک سامان استفاده از روش آریما و شبکه عصبی پروسپترون

روش­های شبکه عصبی پروسپترون چند لایه در پیش­بینی اندازه انواع سپرده­های ریالی بانک سامان، از لحاظ شاخص خطای ریشه میانگین مربع خطا، از روش آریما برتر می باشد. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب ادامه مطلب…

By 92, ago