1-2-     ­سابقه تحقیقات و مطالعات انجام­گرفته

  • محمدی و همکاران در «امکان­سنجی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند مهندسی ارزش» (2008) این موضوع را در دو مرحله موردبررسی قراردادند. در مرحله اول به تعریف و مفهوم   مهندسی ارزش و فناوری اطلاعات و ارتباطات (به‌صورت مجزا) پرداخته‌شده می باشد. در مرحله دوم با بهره گیری از نتایج مرحله اول و نیازهای پژوهش، پرسش­نامه­ای طراحی و بین جامعه آماری تعریف‌شده در پژوهش توزیع گردید. نتیجه این پژوهش را می­توان این‌گونه ایراد نمود که فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره گیری از سامانه‌های پشتیبانی اطلاعاتی خود می­تواند کلیه مراحل مهندسی ارزش را تحت کنترل خود درآورده و با ایجاد بانک­های اطلاعاتی موردنیاز، راه­حلی مفید در رفع چالش­ها و معضلات به وجود آمده در مراحل اجرایی این فرآیند باشد. به­کارگیری مزایا و ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بالا بردن کارایی کلی کارگاه و همچنین تسهیل جریان اطلاعات و ارتباطات بسیار مؤثر می باشد و بر روی انجام کار به‌صورت تیمی و ایجاد خلاقیت و افزایش کمی و کیفی مشارکت اعضا نیز بی‌تأثیر نمی­باشد.[[i]]
  • قاسمی و همکاران در «تدوین چهارچوبی یکپارچه و منسجم برای به­کارگیری فناوری اطلاعات در اجرای رویکرد مطالعات مهندسی ارزش» (1387)  این موضوع را در دو مرحله موردبررسی قرار داده‌اند. در مرحله اول از طریق پژوهش کتابخانه­ای با مدیریت ارزش و فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌گونه مجزا پرداخته‌شده می باشد و در مرحله دوم پرسش­نامه­ای طراحی و توزیع‌شده می باشد که با بهره گیری از نتایج مطالعات میدانی و یافته­های محقق به کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و اندازه تأثیرگذاری آن در فرآیند مدیریت ارزش پرداخته‌شده می باشد. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش می­توان این‌گونه اظهار نمود که ابزارها و مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات در تسهیل جریان مهندسی ارزش بسیار مؤثر می­باشد و نهایتاً در کاهش زمان اجرای فرآیند مدیریت ارزش تأثیر مهمی را اعمال می کند.[[ii]]

 

  • مارزوک و همکاران در «کاربرد مدل الکتری درروش­شناسی ارزش[1] » (2010) به اهمیت موضوع مهندسی ارزش در طول چرخه عمر پروژه پرداخته می باشد و آن را به‌عنوان فرآیندی ارزشمند در کاهش هزینه­ها و افزایش کیفیت از طریق شناسایی و حذف هزینه­های غیرضروری در پروژه می­داند. در این پژوهش با بهره گیری از مدل الکتری[2] درزمینهٔ مهندسی ارزش جهت ارائه مثال عددی جهت محاسبه شاخص ارزش بهره جسته می باشد. نتیجه این پژوهش مدل الکتری در جهت افزایش و طریقه مهندسی ارزش سودمند می­باشد و نشان­دهنده این امر می باشد که بهره گیری از کامپیوتر جهت محاسبه بهترین تصمیم در مهندسی ارزش مفید می­باشد.[[iii]]
  • حمید فروغی و همکاران در «مهندسی ارزش » (1390) به روش­های مختلف برای مطالعه فرآیندها و محصولات پرداخته­اند. این روش­ها در طول سالیان گذشته توسعه پیداکرده­اند که از آن جمله فن مهندسی ارزش می باشد. هدف از به­کارگیری آن مطالعه تحلیلی و سیستماتیک فرآیند و محصول به نحوی می باشد که موجب کاهش هزینه و افزایش بازدهی می­گردد. مهندسی ارزش یک مبحث جدید نیست بلکه بیش از نیم­قرن می باشد که این موضوع به‌عنوان تکنیک مطرح‌شده می باشد و بیشتر در ابعاد طراحی به‌کاررفته می باشد. سابقه اجرایی این روش در ایران شاید حدود یک دهه باشد و اغلب بهره گیری از این‌ روش در طرح­های عمرانی صورت گرفته می باشد. نتیجه پژوهش را می­توان به موارد زیر تصریح نمود:
  1. برگزاری منظم جلسات طوفان فکری در طول پروژه و به­­ویژه قبل از شروع پروژه برای به­کاربردن نوآوری در پروژه و ایجاد اتاق­ فکر داخل سازمان.
  2. به دست آوردن ارزش هر یک از ارزش کارکردها و درمجموع هر یک از فعالیت­ها برای متعادل­سازی عملکرد با هزینه.[[iv]]
  • طرهانی در «تأثیر فناوری اطلاعات در مدیریت پروژه» (1389) به  استقرار سامانه‌های اطلاعاتی در جوامع پیشرفته که سرعت تبادل اطلاعات را  بیشتر و بیشتر می­کند پرداخته می باشد. این فرآیند باعث شده تا زیرساخت­های اساس بر اساس فناوری اطلاعات در این جوامع شکل گیرد. فناوری اطلاعات از علوم رایانه، ارتباطات و شبکه­سازی تشکیل‌شده می باشد. امروزه کاربردهای متنوع و از این علم در    زمینه­های مختلف مطرح‌شده می باشد و به نقشی راهبردی در سازمان­ها تبدیل‌شده می باشد. تأثیر راهبردی به این معنی می باشد که سامانه‌های اطلاعاتی می­توانند به­گونه قابل‌ملاحظه­ای عملکردها را تغییر داده و بر دستیابی به اهداف راهبردی بلندمدت تأثیرگذار باشند. درنتیجه این پژوهش، بهره گیری از فناوری و اطلاعات در مدیریت پروژه امری اجتناب­ناپذیر جلوه می­کند و این مسئله زمانی جلب نظر می­کند که هزینه­های پروژه و زمان اجرای آن کوتاه­تر شده و محصول با سرعت بیشتری به دست مشتری رسانده گردد.[[v]]
  • علیلو و همکاران در «فناوری اطلاعات و کارآفرینی دیجیتال» (1390) به موضوع فناوری اطلاعات و ویژگی­های آن پرداخته­اند. امروزه دستیابی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمان­ها از طریق دنیای مجازی، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده می باشد. بی­شک کارآفرینی سهم عمده و تأثیر ویژه­ای در توسعه فناوری­های جدید ازجمله فناوری اطلاعات داشته و دارد، فناوری اطلاعات مرزهای فکری و عملی را در جوامع سنتی شکسته می باشد و زمینه مناسبی را برای رشد فکری و خلاقیت و پویایی بخشیدن به کسب‌وکار فراهم نموده می باشد. درنتیجه این پژوهش فناوری اطلاعات تأثیر اساسی در کارآفرینی دیجیتال اعمال نموده و  بی­شک مهم‌ترین ابزار کارآفرینی مدرن به شمار می­آید[[vi]]

[1] ELECTRE MODEL FOR VALUE ENGINERIING APPLICTION

[2]ELECTRE MODEL

[i] . محمدی، صالح، و قاسمی، نوید، و نظری، احد، “امکان­سنجی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند مهندسی ارزش ” پنجمین کنفرانس بین­المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، 2008

[ii] . محمدی، صالح، و قاسمی، نوید، “تدوین چهارچوبی یکپارچه و منسجم برای به­کارگیری فناوری اطلاعات در اجرای رویکرد مطالعات مهندسی ارزش” ، 1387

[iii] . M.M.Marzouk, “Electre model for value engineering applications”, Structural Engineering Department, Faculty of Engineering Cario University, Egypt ,2010

[iv]. فروغی، حمید، و قنبری زکی، مریم، “مهندسی ارزش”، همایش ملی سازه و معماری، 1390

[v] . طرهانی، فرزاد، و زندی، محسن، “تأثیر فناوری اطلاعات در مدیریت پروژه” ، مهندسی عمران، 1389

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[vi] . علیلو، رقیه، و قربانی، صابر، وعلیلو،الهام، “فناوری اطلاعات و کار آفرینی دیجیتال” ، مهندسی عمران، 13902

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید