1) روش رگرسیونی پیش بینی واردات در مقایسه با روش غیر رگرسیونی از دقت بیشتری برخوردارند.

2)  با در نظر داشتن طریقه روبه رشد تقاضا، اندازه واردات برنج در آینده افزایش می یابد.

3- با در نظر داشتن حداقل  خطای پیش بینی  روشهای سری زمانی تک متغیره ARMA و ARIMA برای پیش بینی مقادیر آینده محصول مورد مطالعه مناسبتر می باشد.

 

1-7 کاربردهای متصور از پژوهش

از آنجا که پیشگویی وقایع آینده در فرایند تصمیم گیری تأثیر عمده ای اعمال می کند، لذا  پیش بینی برای بسیاری از سازمان­ها و نهادها مهم می باشد. به علاوه پیش بینی متغیرها ی اقتصادی تأثیر موثری در سیاست­های دولت دارد، زیرا که دولت سیاست­های خود را نه فقط بر اساس وضع موجود، بلکه بر مبنای پیش بینی کوتاه و بلند مدت از متغیر های کلیدی اقتصادی تدوین می کند و به مورد اجرا می­گذارد. لذا دقت پیش بینی  این متغیرها، صرفنظر از  درستی و تناسب سیاست­ها با وضع موجود، مانند رموز موفقیت این سیاست­ها به شمار می آیند (طرازکار ,1384: 98 (.

پیش­بینی اندازه واردات برنج نیز می­تواند در سیاست­گذاری و برنامه ریزی ارز تخصیصی برای واردات این منبع غذایی برای سال­های آینده مورد بهره گیری ارگان­های مختلف مانند گمرک، وزارت بازرگانی و … قرار گیرد.  همچنین بهره­وران کاربردی  نتایج پیش بینی واردات  در مطالعه حاضر در برنامه ریزی و تعمیم سازی می تواند مورد بهره گیری گمرک ایران، وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

1-8  قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش حاضر اندازه واردات برنج از گمرک­های ایران بر اساس [1]Fob طی سال­های 1360 تا 1391 می باشد.

 

1-9 قلمرو زمانی پژوهش

  قلمرو زمانی شامل داده­های اندازه واردات برنج از گمرک ایران بر اساس Fob از سال 1360 تا سال 1391 می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-10 قلمرو موضوعی پژوهش

   در پژوهش حاضر ارزش واردات برنج به­صورت FOB به صد­هزار­ریال در قیمت پایه سال 1384 از سالنامه­های آمار بازرگانی خارجی  ایران گرد­آوری شده می باشد. و با روش­های رگرسیونی و غیر رگرسیونی پیش­بینی می­کند.

 

1-11 تبیین واژه­ها و اصطلاحات به­کار رفته در پژوهش

    پیش­بینی[2]: پیش­گویی شرایط و حوادث آینده پیش­بینی نامیده می­گردد و چگونگی انجام این اقدام پیش­بینی کردن نامیده می­گردد.

آریما (ARIMA[3]): الگوی خود رگرسیون میانگین متحرک  که یکی از روش­های پیش بینی کمی رگرسیونی می باشد.

  هالت وینترز غیر فصلی: یکی از روش­های پیش بینی کمی غیر رگرسیونی که برای پیش­بینی بوسلیه سری زمانی بکار می­رود و در آن تغییرات فصلی جهت پیش­بینی خنثی می­گردد.

   برنج: برنج گیاهی می باشد یکساله می باشد و در مناطق گرم و مرطوب و پرآب می‌روید. ساقه آن راست  و برگهای آن بزرگ و نوک تیز می باشد. هر سنبلک برنج دارای دنباله کوتاه و یک گل  دارد. میوه آن به شکل خوشه‌ای متشکل از سنبلکها در انتهای ساقه قرار دارد و یک دانه  برنج در آن می باشد شلتوک می‌نامند.

[1] . Free On Board

[2] . Forecast

[3] . Autoregressive Integrated Moving Average

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید