شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گروه مطالعات ارزش برای هر مطالعه مشخص، منشوری تهیه می­کند. در این منشور حدود مطالعات بر مبنای اطلاعات گردآوری‌شده تعیین می­گردد. این حدود نقاط شروع و اتمام مطالعات هستند. لازم می باشد مواردی که نباید در مطالعه موردبررسی قرار گیرند، در منشور به­­صراحت مورداشاره قرار گیرند. معمولاً منشور حدود مطالعات، توسط تأمین‌کنندگان مالی بازنگری و اصلاح می­گردد.

1-1-1-2-     تهیه مدل  دادها

گروه مطالعات به‌طورمعمول مدل­هایی مانند زمان، انرژی، هزینه، توزیع و غیره را بر پایه منشور محدود مطالعات تهیه می­کند. این مدل­ها در درک مطالعات در آینده کمک بسیار می­کنند.

1-1-1-3-     تعیین ترکیب گروه مطالعات

رهبر یا تسهیلگر گروه مهندسی ارزش برنامه­ زمانی مطالعات، ترکیب گروه مطالعات، محل انجام مطالعات و نیازهای پشتیبانی افراد را مشخص می­نمایند. لازم می باشد پیش از شروع مطالعه ارزش، ترکیب گروه برای حصول اطمینان از در نظر گرفتن تمامی زمینه­های فنی، مدیریتی و تجاری مرور گردد.

1-1-1-4-      مسائل و معضلات فاز مطالعات مقدماتی  در مهندسی ارزش

  • عدم مشارکت تمامی افراد ذینفع و مؤثر در کارگاه مهندسی ارزش به دلیل مشغله­های کاری
  • وجود افراد غیر خلاق و فاقد تخصص کافی در تیم مهندسی ارزش
  • پرتعداد بودن تیم مهندسی ارزش بعضی پروژه­ها به دلیل درگیر بودن واحدهای مختلف در پروژه
  • عدم انتخاب مسئول آشنا به طریقه کار مهندسی ارزش برای تیم مهندسی ارزش
  • عدم در نظر داشتن دغدغه­های اصولی مجریان و بهره­برداران پروژه
  • عدم شناخت کامل و دقیق محدودیت­های که سازمان یا مجری پروژه با آن روبه­رو می باشد
  • انجام ناقص مطالعات امکان­سنجی
  • عدم انجام صحیح مطالعات برای تهیه مدل داده­ها
  • عدم انجام مطالعات کافی در فاز مطالعات مقدماتی جهت شناخت مسئله
  • عدم انجام صحیح تعیین معیارهای ارزیابی یا انجام ناقص آن

1-2-     گام کارگاه اصلی

این گام یکی از مهم‌ترین گام­های مهندسی ارزش می­باشد. این قسمت خود شام شش فاز اصلی شامل :

1-2-1-   فاز اطلاعات

مرحله گردآوری اطلاعات نخستین مرحله از برنامه کار مطالعات مهندسی ارزش می باشد که امکان درک کامل و عمیق نسبت به مسئله موردبررسی را فراهم می­کند. مجموعه­ای از پرسش­ها که با شش واژه کلیدی چرا، چگونه، چه موقع، چه کسی،کجا و چه چیزی طرح می­شوند، امکان گردآوری اطلاعات موردنظر را فراهم می­کنند، البته بایستی توجه داشت طرح این پرسش­ها به­تنهایی موفقیت این مرحله را تضمین نمی­کند، بلکه کوشش را برای یافتن پاسخ پرسش­های مطرح، روابط خوب و پایدار انسانی، دوراندیشی و توان سنجش اطلاعات، مؤلفه‌های موفقیت در این مرحله را تشکیل می­دهد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید