در حال حاضر بازاریابی به مقصود ایجاد حداکثر تاثیرگذاری و تناسب با پیشرفت های تکنولوژیکی، شکل ها و صورت های نوینی یافته می باشد. امروزه حجم بالایی از تبلیغات در فناوری های ارتباطی جدید و به ویژه اینترنت مورد بهره گیری قرار می گیرد. یک نمونه از این نوع تبلیغات بهره گیری از آگهی های هوشمندانه به مقصود جلب توجه مخاطبان می باشد. نمونه این بازاریابی در اینترنت کاربرد بسیاری دارد. بهره گیری از ابزارها و روش های جدید، افزون بر افزایش تاثیر این روش بازاریابی، انقلابی در این نوع بازاریابی ایجاد کرده می باشد. برای کسانی که از ابزارهای سنتی تبلیغ همانند رادیو و تلویزیون و یا تبلیغات چاپی بهره گیری می کنند، تبلیغات بنری تأثیر بسزایی در افزایش قابلیت های تصویری علامت های تجاری دارند و همین گونه میانگین تعداد کلیک ها را افزایش می دهند. در حال حاضر حجم، فضا و مکان قابلیت های ارتباط دوسویه و شیوه های اظهار گفتاری و شنیداری تبلیغات بنری در صفحات وب رو به افزایش می باشد و گسترش روزافزون دسترسی عموم مردم به اینترنت این نوع تبلیغات در آینده از رشد بسیاری نیز برخوردار خواهد گردید (محمدی،1385،ص 124).

روش بازاریابی دیگری نیز در حوزه فناوری اینترنت باب شده می باشد. این شیوه بازاریابی با بهره گیری از خرده سایت ها انجام می گیرد. خرده سایت ها عبارتند از پنجره های کوچکی (کوچکتر از اندازه معمولی پنجره مرورگر) که هنگام جست وجوی فرد در اینترنت ناگهان بر روی صفحه نمایشگر ظاهر شده و حاوی نوشته ها و تصاویر بازاریابی هستند. این نوع از بازاریابی به پنجره های جهنده نیز معروف هستند. از آنجا که این نوع بازاریابی اینترنتی بدون اجازه و خواست کاربران ظاهر می شوند و ممکن می باشد موجب برهم زدن تمرکز آنان شوند مورد انتقاد قرار گرفته اند. بهره گیری از پست الکترونیک جهت بازاریابی نیز از دیگر شیوه‌های بازاریابی می باشد. تبلیغات اینترنتی از طریق بنرها، خرده سایت ها و موتورهای جست وجوگر تکنیک هایی هستند که تنها در محیط وب عملی هستند، اما پست الکترونیک زیرمجموعه فناوری های اینترنت بوده و سال ها قبل از وب مورد بهره گیری قرار می گرفته می باشد (محمدی،1385، ص35).

در کل فرستادن نامه های الکترونیک امروزه یکی از رایج ترین مدل ها برای بازاریابی اینترنتی می باشد که مزایای بسیاری مانند پایین بودن هزینه، امکان هدف گیری دقیق مشتریان، اثربخشی بالا و مدیریت آسان را دارا می باشد. شکل جدیدی از بازاریابی نیز توسط شبکه های تلویزیونی کابلی مورد بهره گیری قرار می گیرد. در این شبکه ها، آگهی های بازرگانی به شکلی هوشمندانه در اختیار بینندگان قرار می گیرد. بهره گیری از تابلوها یا صفحات الکترونیکی بزرگ بر روی وسایط نقلیه مانند اتوبوس ها نیز از شیوه های جدید بازاریابی به شمار می رود که در کشورهایی زیرا ژاپن، آمریکا، هنگ کنگ و… به تبلیغ یا اطلاع رسانی مشغولند. این رسانه ها که از شاخه های رسانه های بزرگ محسوب می شوند طرفداران خاص خود را دارند (صبار،1384،ص 14).

4 اشکال بازاریابی جدید

در حال حاضر بازاریابی به مقصود ایجاد حداکثر تاثیرگذاری و تناسب با پیشرفت های تکنولوژیکی، شکل ها و صورت های نوینی یافته می باشد. امروزه حجم بالایی از تبلیغات در فناوری های ارتباطی جدید و به ویژه اینترنت مورد بهره گیری قرار می گیرد. یک نمونه از این نوع تبلیغات بهره گیری از آگهی های هوشمندانه به مقصود جلب توجه مخاطبان می باشد. نمونه این بازاریابی در اینترنت کاربرد بسیاری دارد. بهره گیری از ابزارها و روش های جدید، افزون بر افزایش تاثیر این روش بازاریابی، انقلابی در این نوع بازاریابی ایجاد کرده می باشد. برای کسانی که از ابزارهای سنتی تبلیغ همانند رادیو و تلویزیون و یا تبلیغات چاپی بهره گیری می کنند، تبلیغات بنری تأثیر بسزایی در افزایش قابلیت های تصویری علامت های تجاری دارند و همین گونه میانگین تعداد کلیک ها را افزایش می دهند. در حال حاضر حجم، فضا و مکان قابلیت های ارتباط دوسویه و شیوه های اظهار گفتاری و شنیداری تبلیغات بنری در صفحات وب رو به افزایش می باشد و گسترش روزافزون دسترسی عموم مردم به اینترنت این نوع تبلیغات در آینده از رشد بسیاری نیز برخوردار خواهد گردید (محمدی،1385،ص 124).

روش بازاریابی دیگری نیز در حوزه فناوری اینترنت باب شده می باشد. این شیوه بازاریابی با بهره گیری از خرده سایت ها انجام می گیرد. خرده سایت ها عبارتند از پنجره های کوچکی (کوچکتر از اندازه معمولی پنجره مرورگر) که هنگام جست وجوی فرد در اینترنت ناگهان بر روی صفحه نمایشگر ظاهر شده و حاوی نوشته ها و تصاویر بازاریابی هستند. این نوع از بازاریابی به پنجره های جهنده نیز معروف هستند. از آنجا که این نوع بازاریابی اینترنتی بدون اجازه و خواست کاربران ظاهر می شوند و ممکن می باشد موجب برهم زدن تمرکز آنان شوند مورد انتقاد قرار گرفته اند. بهره گیری از پست الکترونیک جهت بازاریابی نیز از دیگر شیوه‌های بازاریابی می باشد. تبلیغات اینترنتی از طریق بنرها، خرده سایت ها و موتورهای جست وجوگر تکنیک هایی هستند که تنها در محیط وب عملی هستند، اما پست الکترونیک زیرمجموعه فناوری های اینترنت بوده و سال ها قبل از وب مورد بهره گیری قرار می گرفته می باشد (محمدی،1385، ص35).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در کل فرستادن نامه های الکترونیک امروزه یکی از رایج ترین مدل ها برای بازاریابی اینترنتی می باشد که مزایای بسیاری مانند پایین بودن هزینه، امکان هدف گیری دقیق مشتریان، اثربخشی بالا و مدیریت آسان را دارا می باشد. شکل جدیدی از بازاریابی نیز توسط شبکه های تلویزیونی کابلی مورد بهره گیری قرار می گیرد. در این شبکه ها، آگهی های بازرگانی به شکلی هوشمندانه در اختیار بینندگان قرار می گیرد. بهره گیری از تابلوها یا صفحات الکترونیکی بزرگ بر روی وسایط نقلیه مانند اتوبوس ها نیز از شیوه های جدید بازاریابی به شمار می رود که در کشورهایی زیرا ژاپن، آمریکا، هنگ کنگ و… به تبلیغ یا اطلاع رسانی مشغولند. این رسانه ها که از شاخه های رسانه های بزرگ محسوب می شوند طرفداران خاص خود را دارند (صبار،1384،ص 14).