گام­های اجرایی این مرحله عبارتنداز:

 • انتخاب گزینه دارای بالاترین رتبه، انجام تحلیل سودمندی و تعیین نیازهای اجرایی با در نظر گرفتن هزینه­های اولیه سرمایه­گذاری­، هزینه­های اجرا، هزینه­های دوره عمر، ریسک و عدم قطعیت
 • گردآوری اطلاعات فنی برای هر گزینه پیشنهادی مجموعه اطلاعات فنی، این اطلاعات شامل موارد زیر می باشد:
 1. تشریح طرح اولیه و گزینه پیشنهادی
 2. نقشه­های کلی و مقدماتی طرح اولیه و گزینه پیشنهادی
 3. داده­های مربوط به هزینه و کارایی، به­گونه­ای که به‌وضوح نشان­دهنده تفاوت میان طرح اولیه و گزینه پیشنهاد باشد
 4. تغییرات اعمال‌شده در برنامه زمانی طرح اولیه
 5. تهیه برنامه زمانی اجرایی که شامل برنامه اجرایی تمام فعالیت­ها باشد

1-1-2-   فاز ارائه

هدف از این مرحله تشریح تغییرهای پیشنهادی در پروژه و آگاه کردن کارفرمای پروژه از نتایج حاصل از اعمال این تغییرهاست. در این مرحله مواردی مانند محدوده مطالعات مهندسی ارزش، کیفیت موردنظر، معیارهای ارزیابی، کارکردهای پایه و جایگزین و نیز چگونگی اجرای راهکارهای جایگزین ارائه می­گردد. رهبر گروه بایستی در این مرحله اطمینان یابد که تمامی جنبه­های مرتبط با پروژه برای افراد، به­گونه کامل روشن‌شده می باشد و این افراد نسبت به جنبه­های مختلف پروژه و پیشنهادهای جایگزین به درک مشترک و واحدی رسیده­اند.

افراد آشنا با فرآیند مهندسی ارزش این مرحله را دشوارترین بخش از برنامه کار می­دانند. دشواری این مرحله ریشه در کوشش­های لازم برای انجام این مرحله دارد بلکه دلیل آن وابستگی اثربخشی کوشش­های صورت گرفته در مراحل پیشین، به موفقیت این مرحله می باشد. هدف اصلی در این مرحله، انگیزش رفتار مثبت در مخاطب و پیشگیری از بروز رفتارهای منفی می باشد.

در این مرحله لازم می باشد موارد زیر موردتوجه قرار گیرند:

 1. پیش­بینی موانع پیش روی تصویب پیشنهادها
 2. آماده­سازی پیشنهادها به‌صورت نوشتاری شامل:
 • تنظیم اختصار مطالعات
 • پیش‌بینی سود/زیان محتمل
 • توصیه به اقدام­هایی خاص و ضروری
 • ارائه طرح اجرایی برای گزینه منتخب
 1. آماده­سازی پیشنهادها برای ارائه شفاهی

1-1-2-1-     مسائل و معضلات فاز ارزیابی و توسعه و ارائه

 • عدم به­کارگیری روش­های درست ارزیابی
 • عدم به­کارگیری صحیح معیارها و محدودیت‌ها در ارزیابی ایده­ها
 • عدم دسته­بندی مناسب ایده­ها
 • عدم تهیه سندی شفاف برای پیشنهادات
 • عدم هماهنگی واحدهای مربوط برای بسط و توسعه کامل ایده­ها
 • معضلات موجود در محاسبات نتایج کمی هزینه­ای بعضی از ایده­ها
 • ارائه ضعیف و دفاع نادرست از ایده­ها و توصیه­ها
 • عدم ارائه گزارش کارگاه­ها با استاندارد تعریف‌شده
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • غربال ایده‌های خوب به دلیل طوفانی بودن زمان ارزیابی
 • عدم به­کارگیری روش مناسب برای وزن دهی معیارهای ارزش
 • عدم ثبت اطلاعات مربوط به هر ایده در مرحله توسعه
 • انجام ارزیابی سریع به دلیل کمبود زمان کارگاه
 • عدم در نظر گرفتن آثار جانبی ریسک­های محتمل و جزییات آن‌ها در ارزیابی
 • عدم تهیه گزارش­های کارگاه با استاندارد بالا

1-2-     پیشنهادان برای حل مسائل

با در نظر داشتن مطالب ارائه­شده در قسمت تعریف فازهای مهندسی ارزش و عنوان مسائل و معضلات، در این قسمت به ارائه راهکارهای پیشنهادی پرداخته­ می­گردد. بدین مقصود آغاز به تبیین و معرفی ابزارآلات  فناوری اطلاعات و تأثیر آن در قسمت‌های مختلف مهندسی ارزش پرداخته می­گردد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید