” پینکات” در سال 1985 واژه ” Intrapreneur” را ابداع نمود و کارآفرین سازمانی را فردی تعریف نمود که در سازمان‌های بزرگ همچون یک کارآفرین مستقل فعالیت می‌نماید و فعالیت وی، ایجاد واحدهای جدید در سازمان، ارایه محصولات، خدمات و فرآیندهای جدید می‌باشد که شرکت‌ها را به سوی رشد و سودآوری سوق می‌دهد (احمدپور، 1378،ص 136).تعریفی که” پینکات”  ارایه می‌دهد شباهت زیادی با کارآفرینی مستقل دارد، تنها تفاوت آن در این می باشد که در داخل سازمانی که از قبل به وجودآمده می باشد انجام می‌پذیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

” شومپیتر” عمده فعالیت‌های کارآفرینان سازمانی را شامل توسعه کالا و خدمات جدید، معرفی روش‌های جدید تولید، تشخیص بازارهای جدید، یافتن منابع جدید و توسعه و بهبود سازمان می‌داند (صمدآقایی، 1378، ص20).

کارآفرینان سازمانی نمی توانند به راحتی از کنار مسائل و مشکلاتی که می‌بینند، بگذرند. انتهای همه مسائل را باز می‌دانند و همواره به دنبال راه حلی برای آن‌ها می‌باشند. همیشه طرح و ایده جدیدی در ذهن می‌پرورانند و هیچگاه از عملکرد فعلی راضی نیستند. آن‌ها آرمان گرا هستند و توانایی خوبی در تبدیل فکرها و ایده‌ها به واقعیتی سودآور دارند و بالاخره این که کارآفرینان سازمانی، با ایجاد نوآوری در سازمان سبب تحول اساسی در آن شده و همواره پیشتاز و پیشگام توسعه محصولات و خدمات جدید هستند و معمولاً فرآیند نوآوری را از شکل گیری ایده اولیه تا به وجودآمدن محصول و یا خدمات جدید و یا اصلاحی در ساختار تولید، خود بر عهده می‌گیرند و در کلیه فرآیند ناظر و یا مجری هستند.

کارآفرینی[2] فرآیندی می باشد که در آن کارآفرینان فعالیت اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع می‌کنند( Drucker, 1985). کارآفرینی فرآیندی می باشد که بدون در نظر داشتن منابعی که در اختیار می باشد فرصت‌ها به وسیله افراد تعقیب می گردد(Hurley, 1999,p 2). کارآفرینی یعنی شناسایی، خلق و بهره گیری از فرصت‌ها در جامعه در قالب ارئه کالاها و یا خدمات، از طریق تاسیس یک سازمان جدید( کارآفرینی مستقل و فردی)، و یا در داخل یک سازمان موجود( کارآفرینی درون سازمانی).

کارآفرین[3] نیز فردی می باشد که یک کسب وکار را راه اندازی می کند و یا از طریق روش‌های نوآورانه، آن را بهبود می‌بخشد (FRY, 1993,p 59).

عوامل فردی در برگیرنده خصیصه‌های کارآفرینانه هستند که به آن‌ها تصریح گردید، مانند: ریسک پذیری، تمایل به آزادی اقدام، نیاز به توفیق،، رویکرد رفتاری کارآفرین، خلاقیت،  فرصت جویی، پرتلاش و اصرار بر حل معضلات، هدف گرایی، اعتماد به نفس، استقلال، آینده نگری و داشتن چشم انداز،مسئولیت پذیری، انگیزش وتحمل ابهام  (سعیدی کیا،1385، ص51).

عملکرد افراد تحت تأثیر متغیرهای زیادی انجام می­گیرد.  یکی از مهمترین این متغیرها، ویژگیهای شخصیتی افراد می­باشد. نتایج حاصل از مطالعه خصوصیات شخصیتی افراد حاکی از آن می باشد که رفتار افراد به منشها و خصوصیات شخصیتی آنها بستگی دارد، پس ویژگی‌های شخصیتی افراد زمینهساز رفتارهای آنان میباشد (مغانلو، 1386). تعاریف متفاوتی از شخصیت ارائه گردیده می باشد. با در نظر داشتن پیچیدگی شخصیت و کلیت مفهوم آن، آلپورت به گردآوری و ذکر پنجاه تعریف متفاوت از شخصیت پرداخته که حکایت از گستردگی شخصیت دارد (گروسی فرشی،  1377). شخصیت به عنوان الگوی مشخص و معینی از تفکر، هیجان و رفتار که سبک شخصی فرد را در تعامل‌های او با محیط عادی و اجتماعیش رقم میزند، تعریف شده می باشد (Atkinson et al, 2003). تعریفی از شخصیت که تقریبا اکثر پژوهشگران در مورد آن توافق دارند را میتوان به صورت زیر اظهار نمود: شخصیت الگوی مشخصی از افکار، احساسات و رفتارهای مشخص می باشد که موجب فرق یک فرد از دیگران شده و در زمانها و مکانهای مختلف پایدار می باشد (مغانلو،1386).

می توان ادعا نمود پس از چندین دهه پژوهش، روان شناسان شخصیت در حال نزدیک شدن به یک وفاق عمومی در مورد ویژگی‌های شخصیتی بشر می‌باشند (جان و سریواستاوا، 1999). بر اساس مدل ۵ عاملی یا پنج عامل اصلی شخصیت، شخصیت از پنج بعد اصلی تشکیل شده می باشد که عبارتند از نوروز گرایی یا از وجه دیگر، پایداری هیجانی، برون گرایی یا فعالیت، گشودگی به تجربه یا فرهنگ یا روشنفکری، همسازی و وظیفه شناسی. از این پنج عامل، دو عامل برونگرایی و توافق به صفات شخصیتی دارای ماهیتی بین شخصی مربوط اند. عامل وظیفه شناسی اساساً صفات رفتاری هدف گرا و نیز کنترل تکانه‌ها به شکلی جامعه پسند را در بر می‌گیرد. در عامل ثبات هیجانی، پایداری هیجانی در برابر گستره‌ای از هیجانات منفی مانند غم، تحریک پذیری، تنش عصبی، و … قرار می‌گیرد و عامل گشودگی نیز به گستردگی، عمق، و پیچیدگی وجوه فکری، ذهنی، و تجربیات فرد مربوط می باشد.

 همانطور که در شکل شماره 1-1 نشان داده شده در این پژوهش ارتباط بین ویژگیهای ­شخصیتی، با ویژگی‌های کارآفرینی سنجیده خواهد گردید. ویژگی­های کارآفرینی دارای متغیرهای؛ کانون کنترل، رویا پردازی، خلاقیت، ریسک پذیری، توفیق طلبی، چالش طلبی، تحمل ابهام و عملگرایی می باشد.

[1]. Intrapreneur

  1. Entrepreneurship
  2. Entrepreneur

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید