علاوه بر اهداف نظری،این پژوهش هدف کاربردی را نیز به دنبال می کند،به اظهار دیگر تولید کنندگان ماکارونی و سایر صنایع غذایی مشابه می توانند از نتایج بدست آمده در خلق ارزش نام تجاری مبتنی بر مشتری بهره گیری نماید.

همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش و آگاهی از الگوی تمایلات رفتاری مشتریان ،از استراتژی­های مناسب بازاریابی در جهت رفع نیازو خواسته های مشتریان و ایجاد وفاداری در مصرف کنندگان بهره گیری نمایند.

 

برای پاسخ به سئوالات و نیل به اهداف پژوهش،فرضیه های زیر طرح شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-5فرضیه های پژوهش:

فرضیه1: بعد کیفیت ادراکی از ارزش نشان تجاری بر تمایلات رفتاری خرید تاثیر مثیت دارد.

 

فرضیه2: بعد کیفیت ادراکی از ارزش نشان تجاری بر تمایل به پرداخت هزینه بیشتر برای نام تجاری تاثیر مثبت دارد.

فرضیه3: بعد ارزش ادراکی هزینه از ارزش نشان تجاری بر تمایلات رفتاری خرید تاثیر مثبت دارد.

فرضیه4: بعد ارزش ادراکی هزینه از ارزش نشان تجاری بر تمایل به پرداخت هزینه بیشتر برای نام تجاری تاثیر مثبت دارد.

فرضیه5: بعد منحصربه فرد بودن کالا از ارزش تجاری بر تمایل به پرداخت هزینه بیشتر برای نام تجاری تاثیر مثبت دارد.

فرضیه6: بعد منحصربه فردبودن کالا از ارزش نشان تجاری بر تمایلات رفتاری خرید تاثیر مثبت دارد.

فرضیه7: بعد تمایل به پرداخت هزینه بیشتر برای نام تجاری از ارزش نشان تجاری بر تمایلات رفتاری خرید تاثیر مثبت دارد.

 

1-6اهمیت و ضرورت پژوهش:

حوزه رفتار مصرف کننده به مانند دریایی می باشد که­ هرکس   می­تواند فقط بخشی از آن را بشناسد، رفتار خرید مصرف کننده تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی شکل می گیرد و با در نظر داشتن این که مصرف کنندگان در محیطی پویاو دائما در حال تغییر فعالیت می کنندو محصولات و خدمات مصرفی دائما در حال تغییر و تحول می باشند به مقصود شناخت این جریان همیشگی و ایجاد یک آمیخته بازاریابی مناسب برای یک بازار تعریف شده،مدیران بازاریابی بایستی شناخت دقیقی از رفتار مصرف کننده داشته باشند،به عقیده آقای مک­دانیل رفتارخرید مصرف کنننده به تشریح چگونگی تصمیم خرید مصرف کنندگان و نحوه بهره گیری از کالاها یا خدمات خریداری شده، می پردازد.(p،521،1998،mc Daniel).

اگر یک شرکت تمایل دارد ارتباط عمیق و معنا داری با کشتریان خود پیدا کند ، ناگزیر می باشد در یافتن و جستجوی نقاط مشترک ،علایق و گرایشات و تمایلات واحد با آنها باشد .

خلق شخصیت مناسب یرای یک نام تجاری ، می تواند فرق چشمگیری را ایجاد کند که برای تحقق این بایستی به جستجو و مطالعه پرداخت و شناسایی زمینهای میان مشتریان از یک سوو نام و نشان تجاری از سوی دیگر مانند زمینه سازهای برقراری ارتباطی موثر برای جلب مشتریان بیشتر می باشد.

پس شناسایی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری مبتنی بر مشتری گرایی می­تواند برای مدیران برنامه ریزان مدیریت برندهای این عوامل را برای نام و نشان تجاری مشخص گرداند.

ما می­دانیم مهمترین عامل خارجی مشتریان هستند که ارزش­ها و اهداف نام و نشان تجاری بر این اساس پایه گذاری می­گردد پس پس تحقیقات می­تواند الگوهای رفتاری مشاریان را با در نظر داشتن نیازها و ارزش های آنان را به صورتی دقیق شناسایی و تجزیه و تحلیل نماید تا بتوان عوامل تاثیر گذار یر ارزش نام و نشان تجاری و ار ارزشهای بازار هدف اطلاعات کسب و آگاهی پیدا کند .

که چگونگی روابط بین پدیدها و متغیرها را به هم مربوز می­توان ساخت یا شناسایی و استخراج مدل ، چارچوبی را برای انسجام تمامی اجزای ارزش نام تجاری بنا نمود که بین آنها هم افزایی ایجاد تا بتوان نام تجاری و ارزش بالایی را در نزد مشتری افزایش داد .

البته در مصرف ماکارونی نسبت به سایر کالاهای مشابه مانند نان ، برنج ، گوشت و… ارزانترین و سالمترین و سریعترین عذایی با ارزش غذایی بالا با توجه  به فشارهای اقتصادی و وضعیت نابسامان اقتصادی راحترین غذا برای خانوادها می­باشد .

البه با در نظر داشتن ارزش ویژه مصرف کننده و وجود رقیبان با نامهای تجاری معروف ، بایستی نیازهای مصرف کننده را پیدا نمود و عوامل تاثیر گذار بر متغیرهایی که در ارزش ویژه برند تاثیر بسزایی دارد را شناسایی تا همیشه آن مشتریان را راضی نگاه داردو نسبت به رقیبان از بازار مصرف بهتری برخوردار باشیم، بنابراین نیاز است که شرکتها از اهمیت متغیرهای ادراکی _ شناختی و ارتباط نام و نشان تجاری و تاثیر رفتاری آنها بر مصرف کنندگان آگاه شوند تا شناخت بیشتری را پیدا کنند و با بکار گیری دانش و آگاهی موفق به خلق نام و نشان ارزشمند و دارای مزیت رقابتی دست یافته و در سطح داخلی و بین المللی به موفقیت دست یابد .

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید